Procurements for research projects


2023

No. Date Description Project Document
1. 27.11.2023

Asociația Transylvanian Institute of Neuroscience organizează achizițiile directe descrise în invitația de participare atașată. Ofertele sunt așteptate pe adresa office@tins.ro până la 29.11.2023, ora 09:00.

Mențiuni:

  • Achiziția se realizează în conformitate cu Capitolul 5 din Îndrumarul metodologic pentru beneficiarii privați aplicabil în derularea procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență.

  • Caracteristicile tehnice enumerate care indică o anumită origine, sursă, producție, procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de ”sau echivalent”.

PNRR-III-C9-2022-I8 760114/23.05.2023  [pdf]  
2. 21.11.2023

Asociația Transylvanian Institute of Neuroscience organizează achiziția directă a 6 bucăți scaune ergonomice, descrise în Invitația de participare atașată. Ofertele sunt așteptate pe adresa office@tins.ro până la 27.11.2023, ora 09:00.

Mențiuni:

  • Achiziția se realizează în conformitate cu Capitolul 5 din Îndrumarul metodologic pentru beneficiarii privați aplicabil în derularea procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență.

  • Caracteristicile tehnice enumerate care indică o anumită origine, sursă, producție, procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de ”sau echivalent”.

PNRR-III-C9-2022-I8 760114/23.05.2023  [pdf]  
3. 20.11.2023

Asociația Transylvanian Institute of Neuroscience organizează achiziția directă a 4 bucăți sisteme de calcul (laptop, monitor și accesorii) poziția 1 din Lotul 1 – Tehnică de calcul, descrise în Nota privind determinarea valorii estimate atașată. Ofertele sunt așteptate pe adresa office@tins.ro până la 23.11.2023, ora 23:59.

Mențiuni:

  • Achiziția se realizează în conformitate cu Capitolul 5 din Îndrumarul metodologic pentru beneficiarii privați aplicabil în derularea procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență.

  • Caracteristicile tehnice enumerate care indică o anumită origine, sursă, producție, procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de ”sau echivalent”.

PNRR-III-C9-2022-I8 760114/23.05.2023  [pdf]