Laboratoare


Laboratorul de Inteligență Computațională Aplicată

Cercetător principal: Dr. Cătălin V. Rusu

Laboratorul de Neuroștiințe Experimentale și Teoretice

Cercetător principal: Dr. Raul C. Mureșan

Laboratorul de Știința Rețelelor

Cercetător principal: Dr. Maria M. Ercsey-Ravasz